Komunikaty wyborcze

DSC04780

doc  Rada Wydziału – lista


 

W powtórzonych wyborach przeprowadzonych 13 czerwca 2016 roku w Instytucie Historii w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora do Rady Wydziału wybrani zostali:
Dr hab. Magdalena Ujma, prof. UO
Dr hab. Małgorzata Świder
Prof. dr hab. Krzysztof Tarka
Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO
Dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO
Prof. dr hab. Marek Masnyk


 

W wyborach przeprowadzonych 06 maja 2016 roku w grupie słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Historyczno-Pedagogicznego do Rady Wydziału wybrani zostali:
Mgr Kaczmarek Katarzyna
Mgr Fordymacki Przemysław

W wyborach przeprowadzonych 06 maja 2016 roku w grupie studentów Wydziału Historyczno-Pedagogicznego do Rady Wydziału wybrani zostali:
Piwowarczyk Paulina
Kwasik Paweł
Sajewicz Katarzyna
Sudoł Estera
Wojtkowski Bartosz
Szkwarek Anna
Roskosz Angelika
Baranowski Damian
Parkoła Paulina
Mszczeński Konrad
Jaschkowitz Jacqueline

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w Instytucie Sztuki w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora do Rady Wydziału wybrani zostali:
Dr hab. Gajos Grzegorz
Dr hab. Kamińska Monika
Dr hab., prof. UO Ożóg Kazimierz
Dr hab., prof. UO Piwowar-Bagińska Łucja

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w Instytucie Psychologii w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora do Rady Wydziału wybrani zostali:
Prof. dr hab. Szmajke Andrzej
Dr hab. Dolińska Barbara

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w Instytucie Politologii w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora do Rady Wydziału wybrani zostali:
Dr hab., prof. UO Biernacka-Ligięza Ilona
Prof. dr hab. Kisielewicz Danuta
Prof. dr hab. Machelski Zbigniew
Prof. dr hab. Piątkowska-Stepaniak Wiesława
Dr hab. Riedel Rafał
Dr hab., prof. UO Trzcielińska-Polus Aleksandra
Dr hab., prof. UO Zuba Krzysztof


 

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o powtórnych wyborach przedstawicieli Instytutu Historii do Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego z grupy pracowników posiadających tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2016 roku (poniedziałek), godz. 14.00, Collegium Maius, Sala Plafonowa.


 

Do Senatu UO z Wydziału Historyczno-Pedagogicznego wybrani zostali:
W wyborach przeprowadzonych 27 kwietnia 2016 roku w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora:
Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
Dr hab. Anna Śliz, prof. Uo
Dr hab. Edward Nycz
Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO
W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w grupie pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego bądź tytułu naukowego profesora:
Dr Lech Rubisz
Dr Agnieszka Włoch


Do Rady Wydziału wybrani zostali:
W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w grupie pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego bądź tytułu naukowego profesora:
Dr Małgorzata Ganczarska
Dr Tomasz Michalewski
Dr Katarzyna Wereszczyńska
Dr Beata Górnicka
Dr Przemysław Kaniok
Dr Piotr Sikora
Dr Marek Chyliński
Dr Piotr Klimontowski
Dr Lech Rubisz
Dr Marek Białokur
Dr Mariusz Sawicki
Dr Anna Bokszczanin
Dr Anna Bronowicka
Dr Marcin Pietrzak
Dr Iwona Sobieraj

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr Magdalena Mucha
Mgr Sylwia Szymała

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora:
Dr hab. Edaward Nycz
Prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak
Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO
Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
Dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO
Prof. dr hab. Jolanta Kwiatek

W wyborach przeprowadzonych 04 maja 2016 roku w Instytucie Studiów Edukacyjnych w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora:
Dr hab. Ewa Smak, prof. UO
Dr hab. Marek Wasilewski, prof. UO

W wyborach przeprowadzonych 05 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora:
Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
Prof. dr hab. Adam Grobler
Dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO
Dr hab. Stanisław Kijaczko
Dr hab. Robert Sochacki, prof. UO

W wyborach przeprowadzonych 04 maja 2016 roku w Instytucie Socjologii w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora:
Dr hab. Anna Śliz, prof. UO
Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO


W przeprowadzonych 27 kwietnia 2016 roku wyborach prodziekanów Wydziału Historyczno-Pedagogicznego wybrani zostali:
Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO
Dr Marek Korzeniowski
Dr Antoni Maziarz


 

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, iż spotkanie studentów z kandydatem na prodziekana ds. kształcenia i studentów odbędzie się w dniu 25 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 16.00, sala 15, Collegium Civitas.


 

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o wyborach na stanowiska prodziekanów Wydziału, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 10.00, sala 20 Collegium Civitas.

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o wyborach przedstawicieli Wydziału do Senatu UO z grupy pracowników posiadających tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 11.00, sala 20 Collegium Civitas.

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o wyborach przedstawicieli Wydziału do Senatu UO z grupy pracowników nie posiadających tytułu naukowego profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego, które odbędą się w dniu 5 maja 2016 roku (czwartek), godz. 10.30, sala 20 – Collegium Civitas.

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o wyborach do Rady Wydziału z grupy pracowników nie posiadających tytułu naukowego profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego, które odbędą się w dniu 5 maja 2016 roku (czwartek), godz. 11.30, sala 20Collegium Civitas.

Dziekan Wydziału oraz Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamiają o wyborach do Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, które odbędą się w dniu 5 maja 2016 roku (czwartek), godz. 10.00, sala 20 – Collegium Civitas.


 

Dziekanem Wydziału Historyczno-Pedagogicznego wybrany został na kadencję 2016-2020 dr hab., prof. UO Janusz Henryk Dorobisz.

W głosowaniu wzięło udział 93 elektorów spośród 123 uprawnionych. Oddano 91 głosów ważnych i 2 głosy nieważne. Na kandydaturę dr hab., prof. UO Janusza Dorobisza padło 87 głosów, przy 4 głosach przeciwnych.

Protokół wyborczy  doc


 

Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego i Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historyczno-Pedagogicznego zaprasza na spotkanie przedwyborcze kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego ze społecznością Wydziału w dniu 18 kwietnia 2016 roku, godz. 14.00, sala 20, Collegium Civitas.

Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego i Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historyczno-Pedagogicznego zawiadamia o wyborach na stanowisko Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w dniu 21 kwietnia 2016 roku, godz. 9.30, sala 20, Collegium Civitas.

Kalendarium wyborcze  doc

Spotkanie przedwyborcze doc

Wybory na dziekana doc

Rada Wydziału – Podział mandatów doc


 

Do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historyczno-Pedagogicznego wpłynęła kandydatura na stanowisko Dziekana dr hab., prof. UO Janusza Dorobisza.


 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego przyjmowane będą w dniach 13-14 kwietnia (środa-czwartek) 2016 roku w godz. 12.00-15.00 w sekretariacie Instytutu Politologii (Collegium Civitas, pok. 309).


 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadziła sondażowe zgłaszanie kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Na 123 osoby uprawnione do głosowania, wzięło udział 81, głosów ważnych oddano 81. Wskazano następujących kandydatów


1. prof. Dorobisz Janusz  67 głosów
2. dr Sikora Piotr  11 głosów
3. dr Klimontowski Piotr 1 głos
4. dr Maziarz Antoni  1 głos
5. dr Rubisz Lech  1 głos


 

Lista elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów

  • z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowego profesora bądź stopień naukowy doktora  habilitowanego Wydziału Historyczno – Pedagogicznego doc
  •  z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowego profesora bądź stopień naukowy doktora  habilitowanego   Wydziału Historyczno – Pedagogicznegodoc
  •  z grupy  studentów studiów doktoranckich  Wydziału Historyczno – Pedagogicznego doc
  •  z grupy pracowników  niebędących nauczycielami akademickimi  Wydziału Historyczno – Pedagogicznego doc
  •  z grupy studentów Wydziału Historyczno – Pedagogicznego  doc

Lista elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników

  • posiadających tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego  doc
  • nieposiadających tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego  doc

 

Kalendarz wyborczy  pdf

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close